Leģiona dienas atceres pēcpusdiena
2016-03-19


19. martā, sestdien - Latviešu Centrā Torotnto (DV Toronto noda­ļas mītnē) Leģiona dienas atceres pēcpusdiena.     Atpakaļ