Sveicināti Kanādas latviešu mājvietā!

Kanādas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir "Dzīva vide - dzīvai tautai!". Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru Kanādā un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē - koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Neskaitāmas organizācijas, klubi, kori un deju kopas, kā arī latviešu skolas, gaidas un skauti un daudzas citas interešu kopas ir atradušas savu mājvietu Latviešu Centrā.


Reliģisko pārdomu pēcpusdiena
2011-10-12


Latviešu Centrā Toronto Reli­ģis­ko pārdomu pēcpusdienu 31. gada atsākums prāv. Dr. F. T. Krist­ber­ga vadībā. Kafijas galds. Visi mīļi aicināti piedalīties.

     Atpakaļ