Sveicināti Kanādas latviešu mājvietā!

Kanādas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir "Dzīva vide - dzīvai tautai!". Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru Kanādā un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē - koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Neskaitāmas organizācijas, klubi, kori un deju kopas, kā arī latviešu skolas, gaidas un skauti un daudzas citas interešu kopas ir atradušas savu mājvietu Latviešu Centrā.


Diena Latvijai!
2012-11-18


Diena Latvijai!

7:15

Kafija

 

7:30

Svētku ievadīšana ar svētbrīdi Prāv. Emer.Ivars Gaide

Centra sveicieni KLCT priekšsēdētājs Juris Tauriņš

Dievs, svētī Latviju - karogu pacelšana

 

8:00

Brokastis

Rīgas zālē

9:30

Nepazīstamā Latvija filmās. Sešas filmas, reti redzēti apskati par dzīvi Latvijā

Umurkumurā

10:30

Dievkalpojums

Rīgas zālē

12:00

Izstādes Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” un „Latviešu stāja svešumāatklās LR Ārlietu Ministrijas Valsts Sekretārs Andris Teikmanis

Kursas zālē

12:30

Pusdienas

Rīgas zālē

13:00  

Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzrunas pārraide

Rīgas zālē

13:30

Paneļdiskusija „Nākotne ir šodien”  piedalās Andris Teikmanis, Indulis Ķeniņš, Lionel Zondo, Laura Vagnere, Ina Leitere. Vadītājs Imants Purvs

Kursas zālē

15:00

Latvijas valsts 94 gadu svētku akts

Atklāšana. Pieteicējs Emīls Matīss

Karogu ienešana – O Canada

Svētbrīdis. Dr. Vilis Mileiko

Goda viesu pieteikšana. LNAK priekšsēdis Andris  

  Ķesteris

Uzruna. Bernard Trottier, MP, Etobicoke-Lakeshore 

  Kanādas parlamenta deputāts

Uzruna. LR Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris    

  Teikmanis

Dievs, svētī Latviju!

Svētku runa. LNAK priekšsēža vietnieks Mārtiņš Sausiņš

PBLA apbalvojumi. Pasniedzēja Jolanta Linde

LNAK apbalvojumi. Pasniedzēji Inta Purva un Andris   

  Ķesteris

LNAK izglītības nozares apbalvojumi. pasniedzēja Elita

  Pētersone

TLB Sestdienas skolas koklētāji
             „Bēdu manu, lielu bēdu”
             „Daugav’s abas malas”

Tev mūžam dzīvot, Latvija! – Karogu iznešana

 

Rīgas zālē

16:15  

Koncerts.

  Ruta Vaivade – klavieres

  R.Schumann. Carnaval. Scenes mignonnes sur quatre

  notes op.9
  R.Dubra. Atspulgu lauskas

Rīgas zālē

17:15

Vēstnieka pieņemšana. Latvijas vēstnieks Juris Audariņš

Kursas zālē     Atpakaļ