Sveicināti Kanādas latviešu mājvietā!

Kanādas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir "Dzīva vide - dzīvai tautai!". Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru Kanādā un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē - koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Neskaitāmas organizācijas, klubi, kori un deju kopas, kā arī latviešu skolas, gaidas un skauti un daudzas citas interešu kopas ir atradušas savu mājvietu Latviešu Centrā.


Reliģisko pārdomu pēcpusdienu
2012-10-17


pl. 13:00 Latviešu Centrā Toronto Re­li­ģis­ko pārdomu pēcpusdienu atsākums prāv. Dr. F. T. Krist­ber­ga va­dībā ar gada tematu "Ievērojamas personas Jaunā Derībā", šīs­dienas tema "Jānis Kristītājs". Pārrunas, kafijas galds. Visi aici­nāti piedalīties

     Atpakaļ