Sveicināti Kanādas latviešu mājvietā!

Kanādas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir "Dzīva vide - dzīvai tautai!". Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru Kanādā un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē - koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Neskaitāmas organizācijas, klubi, kori un deju kopas, kā arī latviešu skolas, gaidas un skauti un daudzas citas interešu kopas ir atradušas savu mājvietu Latviešu Centrā.


Kopējs azaids, atzīmējot komponista un diriģenta Arvīda Purva 90 mūža gadus
2016-03-20


20. martā, svētdien - pl. 13:00 Latviešu Centra Toronto Kursas zālē kopējs azaids, atzīmējot komponista un diriģenta Arvīda Pur­va 90 mūža gadus. Piedalīšanās $ 35, pieteikšanās pie A. Kār­kliņas, tel. 416-512-7248, aijak@rogers.com     Atpakaļ