Sveicināti Kanādas latviešu mājvietā!

Kanādas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir "Dzīva vide - dzīvai tautai!". Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru Kanādā un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē - koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Neskaitāmas organizācijas, klubi, kori un deju kopas, kā arī latviešu skolas, gaidas un skauti un daudzas citas interešu kopas ir atradušas savu mājvietu Latviešu Centrā.


2012

Reliģisko pārdomu pēcpusdiena
2012-01-11

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-01-12

Lasīt vairāk ...


DV Kanadas vanadžu paplašinātā valdes sēde Hamiltonā
2012-01-14

Lasīt vairāk ...


LNAK valdes sēde
2012-01-14

Lasīt vairāk ...


Sandras Upeslāces veidotās filmas "Glābsim Latviešu centru"
2012-01-15

Lasīt vairāk ...


DV Toronto nodaļas valdes sēde
2012-01-16

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-01-19

Lasīt vairāk ...


13378598

Ēdienu tirdziņš
2012-01-21

Lasīt vairāk ...


Latviešu Sporta Apvienības Kanadā pilnsapulce
2012-01-22

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-01-26

Lasīt vairāk ...


13378651

Ēdienu tirdziņš
2012-01-28

Lasīt vairāk ...


TLB Sestdienas skolas teātra izrāde "Lielā dāvana"
2012-01-28

Lasīt vairāk ...


Azaids pirms Draudzīgā aicinājuma sarīkojuma
2012-01-29

Lasīt vairāk ...


Latviešu Centra Toronto bibliotēkas Draudzīgais aicinājums
2012-01-29

Lasīt vairāk ...


13378652

Ēdienu tirdziņš
2012-02-04

Lasīt vairāk ...


Gaujas (14.) g.v. un Rīgas (72.) sk.v. gadasvētki
2012-02-04

Lasīt vairāk ...


"Glābsim Latviešu Centru" pirmizrāde OMNI 1 (angļu valodā)
2012-02-05

Lasīt vairāk ...


13378653

Ēdienu tirdziņš
2012-02-11

Lasīt vairāk ...


Latviešu Centra Toronto līdzekļu vākšanas vakars
2012-02-11

Lasīt vairāk ...


"Glābsim Latviešu Centru" pirmizrāde OMNI 1 (latviešu valodā)
2012-02-12

Lasīt vairāk ...


Franču valodas pratēju klubiņa tikšanās
2012-02-16

Lasīt vairāk ...


13378654

Ēdienu tirdziņš
2012-02-18

Lasīt vairāk ...


Tautas nobalsošana par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"
2012-02-18

Lasīt vairāk ...


13378655

Ēdienu tirdziņš
2012-02-25

Lasīt vairāk ...


Azaids
2012-02-26

Lasīt vairāk ...


13378656

Ēdienu tirdziņš
2012-03-03

Lasīt vairāk ...


Nakts Karību salās
2012-03-03

Lasīt vairāk ...


DV Toronto nodaļas valdes sēde
2012-03-05

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdiena
2012-03-07

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-03-08

Lasīt vairāk ...


13378657

Ēdienu tirdziņš
2012-03-10

Lasīt vairāk ...


S!K!K! un T!K!K! rīkots Kalpaka vakars
2012-03-10

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-03-15

Lasīt vairāk ...


Franču valodas pratēju klubiņa tikšanās
2012-03-15

Lasīt vairāk ...


13378658

Ēdienu tirdziņš
2012-03-17

Lasīt vairāk ...


Leģiona dienas atceres pēcpusdiena
2012-03-17

Lasīt vairāk ...


KLCT un LATS rīkots pārrunu vakars "Latviešu kultūras attīstība un ieceres nākotnē"
2012-03-20

Lasīt vairāk ...


Latviska virtuve Kanādā - Pavāru kursi
2012-03-21

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdienas
2012-03-21

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-03-22

Lasīt vairāk ...


13378659

Ēdienu tirdziņš
2012-03-24

Lasīt vairāk ...


kamerkora "Dzirksts" kabarē vakars
2012-03-24

Lasīt vairāk ...


LNAK padomes sesija
2012-03-24

Lasīt vairāk ...


Lielās dienas svinēšana
2012-03-25

Lasīt vairāk ...


LNAK padomes sesija
2012-03-25

Lasīt vairāk ...


Latviskā virtuve Kanādā - Pavāru kursi
2012-03-28

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-03-29

Lasīt vairāk ...


DV Toronto nodaļas biedru pilnsapulce
2012-03-31

Lasīt vairāk ...


Pūpolsvētdienas Azaids
2012-04-01

Lasīt vairāk ...


Centra Jubilejas vakars
2012-04-14

Lasīt vairāk ...


DV Kanadas valdes sēde
2012-04-18

Lasīt vairāk ...


TLTA ģimnāzijas teātra izrāde "Septiņas Vecmeitas"
2012-04-28

Lasīt vairāk ...


Daugavas Vanadžu Kanadā salidojums
2012-04-28

Lasīt vairāk ...


Daugavas Vanagu Kanadā delegātu sapulce
2012-04-28

Lasīt vairāk ...


II Tautas tērpu gadatirgus
2012-04-29

Lasīt vairāk ...


Azaids
2012-04-29

Lasīt vairāk ...


Tautas deju koncerts
2012-05-05

Lasīt vairāk ...


mākslinieka Ilgvara Šteina piemiņas sarīkojums
2012-05-06

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdienas 31 gadagājums
2012-05-09

Lasīt vairāk ...


"Dinner Speaker Series: Photographing in Strange Places - How to See Differently" - Juris Kornets
2012-05-10

Lasīt vairāk ...


TLB Sestdienas skolas Ģimenes diena un noslēgums
2012-05-12

Lasīt vairāk ...


Ģimenes dienas Azaids
2012-05-13

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-05-17

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-05-24

Lasīt vairāk ...


TLB Sestdienas skolas 61. izlaiduma akts
2012-05-26

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-05-31

Lasīt vairāk ...


LNAK valdes sēde
2012-06-02

Lasīt vairāk ...


BBQ vakariņas
2012-06-06

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-06-07

Lasīt vairāk ...


DV Toronto nodaļas valdes sēde
2012-06-11

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-06-14

Lasīt vairāk ...


Latviešu Kreditsabiedrības gada sapulce
2012-06-20

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-06-21

Lasīt vairāk ...


Latviešu Centrā Toronto Jāņi
2012-06-23

Lasīt vairāk ...


Sidrabenē Jāņu svinēšana
2012-06-23

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-06-28

Lasīt vairāk ...


Deju kopas "Mārupieši" koncerts
2012-06-29

Lasīt vairāk ...


BBQ vakariņas
2012-07-04

Lasīt vairāk ...


TLPA vasaras saiets
2012-07-12

Lasīt vairāk ...


BBQ vakariņas
2012-07-18

Lasīt vairāk ...


TLPA vasaras saiets
2012-07-26

Lasīt vairāk ...


BBQ vakariņas
2012-08-01

Lasīt vairāk ...


TLPA vasaras saiets
2012-08-09

Lasīt vairāk ...


BBQ vakariņas
2012-08-15

Lasīt vairāk ...


pēdējais TLPA vasaras saiets
2012-08-23

Lasīt vairāk ...


DV Toronto nodaļas valdes sēde
2012-08-27

Lasīt vairāk ...


BBQ vakariņas
2012-08-29

Lasīt vairāk ...


TLB Sestdienas skola sāk 63. mācības gadu
2012-09-08

Lasīt vairāk ...


Dailes teātra izrāde "Gūsteknis pilī"
2012-09-08

Lasīt vairāk ...


Kapu svētku azaids
2012-09-09

Lasīt vairāk ...


Lielais mantu tirgus
2012-09-15

Lasīt vairāk ...


kamerkoris "Dzirksts" dzied par labu Dziesmu svētkiem Hamiltonā
2012-09-23

Lasīt vairāk ...


Dāmu gadskārtējā sapulce
2012-09-25

Lasīt vairāk ...


Kanādas Latviešu Centra Toronto 34. biedru pilnsapulce
2012-09-26

Lasīt vairāk ...


TLPA 40 gadu pastāvēšanas jubileja
2012-09-27

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-10-04

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-10-11

Lasīt vairāk ...


rudens tēmas vakars “Nakts Baltijas jūrā”
2012-10-13

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdienu
2012-10-17

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-10-18

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-10-25

Lasīt vairāk ...


DV Toronto nodaļas 62. gadasvētku atcere
2012-10-27

Lasīt vairāk ...


Halovīnu svētku AZAIDS
2012-10-28

Lasīt vairāk ...


Latviešu Centra Toronto bibliotēkas sarīkojums "Kungu rija, zemnieku rija; kulšanas dainas un latviešu tautas vēsture"
2012-10-28

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdiena
2012-10-31

Lasīt vairāk ...


kamerkora "Dzirksts" un lietuviešu viesu kora "Volunge" sadraudzības koncerts
2012-11-03

Lasīt vairāk ...


Mārtiņdienas tirgus un mielasts
2012-11-10

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdiena
2012-11-14

Lasīt vairāk ...


Ziemas puķu sakārtošanas seminārs
2012-11-15

Lasīt vairāk ...


TLB Sestdienas skolas 18. novembra akts
2012-11-17

Lasīt vairāk ...


Diena Latvijai!
2012-11-17

Lasīt vairāk ...


Diena Latvijai!
2012-11-18

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdiena
2012-11-28

Lasīt vairāk ...


Azaids
2012-12-02

Lasīt vairāk ...


Reliģisko pārdomu pēcpusdiena
2012-12-12

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-12-13

Lasīt vairāk ...


TLB Sestdienas skolas Ziemsvētku sarīkojums
2012-12-15

Lasīt vairāk ...


Svinēsim Ziemsvētkus. Rīko Burtnieku draudze
2012-12-15

Lasīt vairāk ...


DV Toronto nodaļas biedru un DV vīru koŗa Kanadā eglītes pēcpusdiena
2012-12-16

Lasīt vairāk ...


Zelta Svētdienas azaids
2012-12-16

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-12-20

Lasīt vairāk ...


TLPA iknedēļas saiets
2012-12-27

Lasīt vairāk ...


DV organizācijas 67 gadu dibināšanas un Ziemsvētku kauju atceres pēcpusdiena
2012-12-28

Lasīt vairāk ...


Vecgada vakara balle
2012-12-31

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2018 (34)
2017 (28)
2016 (51)
2015 (22)
2014 (29)
2013 (56)
2012 (124)
2011 (49)