Latvijas Valsts Prezidents Andris Bērziņš Kanadas Latviešu Centrā Toronto
2013-09-19


Latvijas Valsts Prezidents Andris Bērziņš Kanadas Latviešu Centrā Toronto, š.g. 19. septembrī.

Pārpildītā Rīgas zāle Toronto latvieši sagaidija tālo viesi.
     Atpakaļ