BIBLIOTĒKA

Kanadas Latviešu Centra Toronto bibliotēka PIEDĀVĀ:


GRĀMATAS - klasiķus, jaunākās latviešu grāmatas, tulkotas, angļu valodā, bērnu..
DVD - izcilas latviešu filmas, lugas, dziesmu svētkus..
CD - tautas dziesmas, kora dziesmas, latviešu klasiku.. 

BIBLIOTĒKA  ATVĒRTA

OTRDIENĀS              11:00 - 14:00

CETURTDIENĀS       11:00 - 14:00

SESTDIENĀS                   10:00 - 13:00

SVĒTDIENĀS azaidu     11:00 - 14:00

JANVĀRĪ

6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31

 

FEBRUĀRĪ 

3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28

 

MARTĀ

3, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 29

 

APRĪLĪ

2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30

 

MAIJĀ

2, 5, 7, 9,10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28

 

JŪNIJĀ

4, 11, 18, 25

 

JŪLIJĀ pensionāru saietos

AUGUSTĀ pensionāru saietos

 

Pagarinājiet atdošānas dātumus rakstot: klctbibliotēka@hotmail.com

zvanot:  416 - 759 - 4900

Latvijas Nacionalā biblotēka (LNB), kuras misija ir Latvija un par Latviju izdotās literatūras, ka arī latviešu autoru publicētās literatūras krājuma veidošana un saglabāšana, ir sagatavojusi detalizētu LNB interesējošo grāmatu un periodikas izdevumu sarakstu. Ja Jusu rīcībā ir kāds no šajos sarakstos minētajiem izdevumiem, ko Jūs būtu gatavi nodot Latvijas Nacionālajai bibliotēkai,lūdzu, sazinieties ar  Kanādas Latviešu Centra Toronto bibliotēkas vadītāju Aiju Zichmani: klctbiblioteka@hotmail.com  jeb tel. 416 759  4900 

 

Bibliotēkas e-pasta adrese:
klctbiblioteka@hotmail.com