BIBLIOTĒKA

Kanadas Latviešu Centra Toronto bibliotēka PIEDĀVĀ:


GRĀMATAS - klasiķus, jaunākās latviešu grāmatas, tulkotas, angļu valodā, bērnu..
DVD - izcilas latviešu filmas, lugas, dziesmu svētkus..
CD - tautas dziesmas, kora dziesmas, latviešu klasiku.. BIBLIOTĒKA  ATVĒRTA...........LIBRARY HOURS 2015                             

Septembrī / September   8  10  12 15  17  19  22  24 26  29                                        

oktobrī / October 1  3 6  8 13  15 17  20  22 24  25  27 29  31                                          

novembrī / November  3  5  7 10  12  14  17  18 19  21  24 26  28                           

decembrī / December  2 4  5  8 10  12  13 15  17  19                                                  

janvārī / January      5  7 9  12  14 16  19  21 23  26  28  30

 

otrdienās...Tuesdays    10:30 – 3:00

ceturtdienās...Thursdays    10:00 – 2:00

sestdienās...Saturdays     10:00 – 2:00                                                        

azaidu svētdienās...brunch Sundays   11:00 – 2:00                                  

 

Pagariniet atdošanas datumu/citi jautājumi

klctbiblioteka@hotmail.com

 

To renew or enquire contact

klctbiblioteka@hotmail.com

 

Latvijas Nacionalā biblotēka (LNB), kuras misija ir Latvija un par Latviju izdotās literatūras, ka arī latviešu autoru publicētās literatūras krājuma veidošana un saglabāšana, ir sagatavojusi detalizētu LNB interesējošo grāmatu un periodikas izdevumu sarakstu. Ja Jusu rīcībā ir kāds no šajos sarakstos minētajiem izdevumiem, ko Jūs būtu gatavi nodot Latvijas Nacionālajai bibliotēkai,lūdzu, sazinieties ar  Kanādas Latviešu Centra Toronto bibliotēkas vadītāju Aiju Zichmani: klctbiblioteka@hotmail.com  jeb tel. 416 759  4900