Kanadas Latviešu Centrs Toronto

KLCT Stipendiju Fonds

1986. gadā dibināts KLCT Stipendiju Fonds, kas atbalsta jauniešus latviskai izglītībai un sabiedrisko zināšanu studijām dažādās mācību iestādēs. Līdz šim piešķirtas stipendijas $160,000 vērtībā.

2012. gada KLCT Stipendijas pieprasījuma lapa, kuru jāiesniedz Centra birojā līdz 15. maijam.