Latvijas vēstniecība Otavā

http://www.ottawa.am.gov.lv

 

Kanādas Baltiešu Federācija

www.balticfederation.ca

 

Birches Catering

http://www.birchescatering.com/

 

Saulaine - nometne

www.campsaulaine.com

 

Sidrabene - nometne

www.sidrabene.org

 

Daugavas Vanagi

http://daugavasvanagi.ca/

 

Deju kopa Diždancis - Dižblog

http://dizdancis.wordpress.com/

 

Imanta Latvian Society of Edmonton

http://imantaedmonton.wordpress.com/

 

Kristus Dārzs Latviešu māja

www.kdlatvianhome.com

 

Kanādas Latviešu Centrs Toronto

www.latviancentre.org

 

Latvian Credit Union Ltd.

www.kredsab.ca

 

Latvian Genealogy

www.celmina.com/

 

Latvia Canada Business Council

http://latcan.org/

 

Latviešu timekļu lapu izmaiņa

www.infinitegood.net/llx/

 

Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanadā

www.latviansongfest.com

 

Latviešu fonds

www.latviesufonds.info/

 

Latviešu Sporta Apvienība Kanādā

www.lsak.org/

 

LNAK (Latviešu nacionālā apvienība Kanādā)

www.lnak.org/

 

LNJAK (Latviešu jaunatnes apvienība Kanādā)

http://lnjak.org/

 

Montreālas Latviešu organizāciju padome

http://latmont.com

 

Montreālas latviešu Trīsvienības ev.-lut. draudze

www.draudze.org

 

Sv. Andreja ev.-lut. latviešu draudze Toronto

www.standrewslatvian.org

 

Sv. Jāņa ev.-lut. latviešu draudze Toronto

www.baznica.ca

 

Tērvete

www.tervete.org  

   

Toronto Latviešu koncerta apvienība

www.torontolatvianconcerts.com

 

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība

          http://latviancentre.org/organizacijas-centra/toronto-latvieu-pensionru-apvienba

 

Toronto latviešu biedrības sestdienas skola

          http://latviancentre.org/organizacijas-centra/toronto-latvieu-biedrbas-sestdienas-skola

 

Toronto Deju kopa „Daugaviņa”

          http://latviancentre.org/organizacijas-centra/daugavia