Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā / Latvian National Federation in Canada / Fédération nationale Lettonne au Canada

LNAK ir Kanādas latviešu jumta organizācija, LNAK pārstāv latviešus pie valdībām un Kanādas sabiedriskām organizācijām, aizstāv latviešu intereses, atbalsta projektus un piedalās kopējos latviešu pasākumos visā pasaulē. Ja kāds Kanādā grib runāt ar latviešiem, tas griežas pie LNAK.

LNAK birojs atrodas Kanādas Latviešu Centrā Toronto, otrā stāvā. 

4 Credit Union Drive
Toronto, Ontario M4A 2N8
tel.: 416-755-2353
e-pasts: lnak@lnak.org

Tuvāka informācija: 
http://www.lnak.net/lv/